Laat je inspireren, informeren en adviseren

Besko, partner van de kwalitatief opgeleide beautyprofessional

Over Besko

Wij zijn de erkende beroepsvereniging van professionele schoonheidsspecialisten en beautyprofessionals. We streven naar een hoog kwaliteitsniveau in de sector van de schoonheidszorgen. Want enkel wie over een door de overheid erkend diploma beschikt kan lid worden van BESKO.

Al sinds 1981 zijn we dagelijks hard in de weer om ondernemers zoals jij te ondersteunen met diensten op maat voor jouw onderneming en voor de beautysector in het algemeen. We werken ook actief mee aan het onderwijs van de toekomst in de beautysector. Daarnaast stellen we alles in het werk om de belangen van de beautyprofessionals te verdedigen . Daarbij is een stevige stem bij de overheid heel belangrijk. Hiervoor hebben we leden nodig want hoe groter de achterban, hoe sterker de beroepsvereniging. Met BESKO is belangenbehartiging van het vak mogelijk in de wereld van politiek, overheid, verzekeraars, opleidingen en onderwijs.

Wij bieden per provincie een uitgebreid opleidingsprogramma aan, wat je toelaat om je beauty en business skills te verbeteren in een sterk veranderende wereld van trends, digitalisering en business development.


Missie

Wij zijn er voor jou en ondersteunen waar nodig.

Besko verenigt, vertegenwoordigt en informeert haar leden. Ze behartigt de specifieke belangen van ondernemingen actief in de sector van de schoonheidszorgen.

We willen de kwaliteit van de sector bevorderen binnen een erkend kwaliteitskader.

Besko is een beroepsvereniging die haar missie in concrete resultaten wil omzetten.
Voor deze missie gaan we elke dag

Besko is als beroepsvereniging aangesloten bij Unizo en wordt door Unizo bijgestaan en prioritair geïnformeerd i.v.m. juridische en legale materies, specifiek voor het Vlaamse gewest en het federale niveau.  Samen  bundelen we onze krachten en werken we toe naar duidelijke standpunten . We gaan in gesprek, zetten dingen in beweging en laten de stem van de sector horen bij beleidsmakers.

Besko heeft geen andere focus dan die van haar leden. Wij zijn van hen. We willen een bondgenoot zijn. Waar zijn ze mee bezig? Waar liggen ze wakker van? We willen en moeten dit weten. Zodat we in  vertrouwen  samen naar oplossingen kunnen zoeken.

Een draagvlak ruimer dan de ledenbasis kunnen we niet beloven, maar wél een blikveld dat breder en verder reikt.

Dat is waar we in geloven. Dat is wat ons drijft, elke dag opnieuw!​

Missie in de praktijk

We brengen de missie in de praktijk door op volgende speerpunten in te zetten:

  • We zijn de gesprekspartner van diverse overheden, instellingen en de politieke wereld in het algemeen.
  • In overlegorganen vertegenwoordigen we onze leden als het gaat over materies die verbonden zijn aan hun verplichtingen als rechtspersoon of als werkgever. We behartigen bij de federale en andere overheden de belangen van onze leden. 
  • We versterken de kwaliteit van de sector en de leden op methodologisch, operationeel en strategisch vlak, binnen een erkend kwaliteitskader. 
  • We werven leden om de slagkracht van de beroepsvereniging te vergroten.
  • We stimuleren kennisuitwisseling via denklabs rond bepaalde thema's, events en de beurs Estetika.

​Lid worden van Besko is een slimme k​euze voor elke beautyprofessional

Word lid

Onze leden

Zonder leden geen beroepsvereniging. Zij zijn de onderdelen die samen de krachtige motor vormen die Besko elke dag opnieuw op volle toeren doet draaien. Ontmoetingen op regelmatige basis, gerichte bevragingen over hete hangijzers en informele babbels: Besko houdt de vinger aan de pols van haar leden.


Dit is wat ze over ons vertellen


Wat kunnen we voor jou doen?


Vertel het ons