Opleidingsvergoeding


Binnen het paritair comité 314 (kappers, schoonheidszorgen en fitness) worden werknemers die naschoolse, erkende cursussen volgen, financieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding.

Dit is een vergoeding die de werknemers ontvangen omdat ze gemotiveerd zijn om zich te blijven bijscholen en continu bij te leren. Per erkende cursus die gevolgd wordt, ontvangen de werknemers een effectieve geldsom: de opleidingsvergoeding.

Wie heeft recht op deze vergoeding?

Alle werknemers uit het PC 314.De opleidingsvergoeding geldt niet voor stagiairs, leerlingen alternerend leren en werknemers met een IBO contract.

Wat moet de werknemer doen?

Om deze opleidingsvergoeding te bekomen, moet de werknemer zijn aanwezigheid tijdens de door het Fonds erkende opleiding, laten registreren. Dit wil concreet zeggen: aan het onthaal vult de werknemer de aanwezigheidslijst in met alle gevraagde gegevens (naam + rijksregisternummer + IBAN-code + handtekening). De opleidingsvergoeding zal in de tweede helft van de maand die volgt op het bijwonen van de opleiding, worden uitbetaald.

Bedrag van de opleidingsvergoeding?

Het bedrag van de opleidingsvergoeding hangt af van de duur van de erkende cursus. Bij een cursus van een halve dag (minimum 3 uur opleiding) ontvang de werknemer 37,50 € bruto. Bij een cursus van een volledige dag (minimum 6 uur opleiding) bedraagt de opleidingsvergoeding 75,00 € bruto. Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt 750,00 € bruto.

Aanmelden en cursussen vinden

De website is voor jullie ontworpen om op een duidelijke en interactieve manier naar cursussen te zoeken – en uiteraard die te vinden die het beste bij jou past. Je vindt er bovendien alle nodige informatie over waar, wanneer en hoe de cursus zal worden gegeven.

“Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.”
– Anthony J. D’Angelo